Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1057.Vypočtěte: C-cosx/(2sin2x)+0,5ln|tg(x/2)|+C