Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1059.Vypočtěte: (1/2)[x+ln|sinx+cosx|]+C