Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1060.Vypočtěte: (1/2)arctg(2tg(x/2))+C