Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1066.Vypočtěte: (1/)arctg(tgx)+C