Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
1081.Vypočtěte: lnx.lnlnx-lnx+C