Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
470.Vypočtěte derivaci funkce f: v libovol.bodě D(f)