Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
478.V rovnici paraboly y = x2 + bx + c určete hodnoty koeficientů b, c tak, aby se graf této funkce dotýkal přímky y = x v bodě x = 2.b=-3, c=4