Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
479.Vypočtěte derivaci funkce f: y = 3cos2x - cos3x v libovol.bodě D(f)y' = 3(sinx.cosx)(cosx-2)