Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
499.Rychlík jedoucí rychlostí 90 km/h má zabrzdit tak, aby se zastavil na vzdálenost 1 km. Po jaké době se zastaví,jestliže dráha vlaku při brzdění je kvadratickou funkcí času? Jaká bude jeho rychlost po 10 s od okamžiku, kdy začal brzdit?t=80 s, v=78,75 km/h