Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
507.Ve které bodě paraboly y = x2 - 2x + 5 je nutno vést tečnu, aby byla kolmá k ose I. a III.kvadrantu?[1/2,17/4]