Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
509.Vypočtěte hodnotu derivace funkce y = (x2 + 2x - 3).x-1 pro x = 2; -1; 4 1,75; 4; 19/16