Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
541.Je dána parabola y = 0,5x2 + 3x + 1. Určete bod, ve kterém má parabola tečnu rovnoběžnou s přímkou 5x - y - 2 = 0.T{2,9]