Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
709.Vypočtěte tg2x dxtgx - x + C