Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
711.Vypočtěte x3.lnx dxx4(4lnx - 1)/16+ C