Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
746.Vypočtěte ln|x2 - 1| + C