Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
748.Vypočtěte -ln|1 + cosx| + C