Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
750.Vypočtěte ln|x + 3| + C