Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
751.Vypočtěte ln|x2 - x + 3| + C