Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
764.Vypočtěte (ex - 2sinx)dxex + 2cosx + C