Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
765.Vypočtěte sinx2dxx/2 - (sin2x)/4 + C