Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
770.Určete závislost dráhy na čase t pro těleso pohybující se rychlostí v(t) = At2 + Bt + C , je-li A = 1 m/s3, B = 1 m/s2, C = -1 m/s s(t) = At3/3+Bt2/2+Ct. Je-li t=1 s, pak s(t) = -1/6 m