Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
775.Vypočtěte xn+1/(n+1)[lnx - (n+1)-1] + C