Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
776.Vypočtěte xtgx - x2/2 + ln|cosx| + C