Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
779.Vypočtěte xln(x2+1) - 2x + 2arctgx + C