Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
786.Vypočtěte x3/6 + 1/4.x2sin2x + 1/4.xcos2x - 1/8.sin2x + C