Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
787.Vypočtěte ln|[(x+1)1/2-1]/[(x+1)1/2+1]| + C