Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
788.Vypočtěte ex(x3-3x2+6x-6) + C