Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
793.Vypočtěte C - 8.27-1x-3/2(9/4.ln2x + 3lnx + 2)