Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
795.Vypočtěte 1/2.ex(sinx - cosx) + C