Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
802.Vypočtěte C-1/2.(xsinx-2+cotgx) + C