Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
803.Vypočtěte x+6/5.x5/6+3/2.x2/3+2x1/2+3.x1/3+6x1/6+6ln|x1/6+1| + C