Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
826.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného osou x a křivkou y = x2 - 432/3