Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
831.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného parabolou y = x2 - 2x a osou x4/3