Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
833.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = ex , y = 0 , x = -1 , x = 2e2-1/e