Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
838.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného osou x a křivkou y = 3x - x29/2