Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
849.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami y = 1 - x2 , y = x2 kolem osy x2p/3