Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
864.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného osou x a křivkou y = sinx + 2 v intervalu <0,p>2p+2