Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
870.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného osou x a křivkou y = -x2 + 2x4/3