Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
877.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = e-x.sinx , y = 0 , x<0,p>(1+ep)/(2ep)