Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
884.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami x2 - y2 = 4 , y = - 2 , y = 2 kolem osy y64p/3