Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
893.Vypočtěte obsah obrazce ohraničeného křivkami y = x , x2 - 8x - 9y + 16 = 0 , y = 0 , x = 3(45-4)/18