Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
902.Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací obrazce ohraničeného křivkami x2 - y2 = a2 , x<a,2a> kolem osy x4pa3/3