Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
911.Vypočtěte (1/6).arctg(x3/2)+C