Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
914.Vypočtěte (1/2).arctg(ex/2)+C