Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
920.Vypočtěte (3/2)ln(x2+9)-(1/3)arctg(x/3)+C