Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
932.Vypočtěte x-2arctgx+C