Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
949.Vypočtěte (1/2)ln|x2+2x+2|+arctg(x+1)+C