Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
957.Vypočtěte ln|xex/(1+xex)|+C