Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
959.Vypočtěte 5ln|x-1|+3ln|x+1|-6ln|x+4|+C