Výsledky úloh Matika krokem ...

Ev.č. Zadání Výsledek
962.Vypočtěte (3x2-x)(x-1)-1(x2+1)-1+ln[(x-1)2(x2+1)-1]+arctgx+C